×

Новини

ПРЕДСТОИ ИЗГОТВЯНЕ НА НОВА СТРАТЕГИЯ ПО СХЕМИТЕ "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

04.11.2022

Започна процедура по изготвянето на нова Национална стратегия по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Тя ще важи за периода от учебната 2023/2024 до 2028/2029 година.

Чрез двете схеми се цели постигането на два основни резултата: формиране на навици у подрастващите поколения към здравословно хранене и осигуряване на качествени земеделски продукти за пазара.

В рамките на един месец тематичната междуведомствената група, която работи по изготвянето на стратегията, ще създаде наредба, която да подпомага реализирането на тези две основни цели.

Необходимо е да се направят редица проучвания за хранителните навици при децата, какво консумират и предпочитат по отношение на плодове, зеленчуци и млечни продукти, какво е здравословно за тях, какви продукти и в какви количества трябва да им се предоставят. Тези изследвания ще бъдат основата на предстоящата стратегия.

Ще бъдат взети под внимание и предложения от браншовите организации за разширяване на целевата група ученици, които да могат да се възползват от схемите, увеличаването на българските и биологично произведените продукти и др.

Схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ имат дългогодишна история и са доказали своята необходимост и ефект върху развитието на учениците