×

Новини

ПРЕДСТОИ НОВА ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ

27.09.2022

С подписването на двустранно рамково споразумение между България и Швейцария на 21.09.2022 г. се постави началото на Новата Българо-швейцарска програма за сътрудничество (БШПС).

Очаква се документите по програмата да бъдат изготвени след като заработи новият български парламент и одобри двустранното рамково споразумение между двете държави.

Организации от България и Швейцария ще имат възможност да изпълняват партньорски проекти за сътрудничество в инициативи в областта на иновациите, опазването на околната среда, професионалното образование и други важни за нашата страна области.

Предвижда се програмата да се фокусира в пет основни направления:
- насърчаване на икономическия растеж и социалния диалог, намаляване на (младежката) безработица;
- управление на миграцията и подкрепа на интеграцията;
- повишаване на обществената безопасност и сигурност;
- опазване на околната среда и климата;
- укрепване на социалните системи и гражданска ангажираност и прозрачност.

За финансиране ще могат да кандидатстват организации, които развиват своята дейност в някое от приоритетните направления, като ще се разчита на сътрудничество с българските местни власти.

Предвиденият швейцарският принос за България е в размер на 92,5 млн. швейцарски франка. Половината от ресурса ще бъде насочен към най-нуждаещите се, които обаче имат капаците да се справят с изпълнението на проектите.

Припомняме, че сътрудничеството при изпълнение на съвместни проекти между двете държави има дългогодишна история.

Общият ресурс на БШПС за предходния период беше 76 млн. швейцарски франка (CHF), а подкрепата беше насочена в няколко направления: граждански сектор, околна среда, правосъдие и вътрешни работи, наука и образование, домашна грижа, ромско включване, зелени обществени поръчки и др. Изпълнението на програмата се осъществява чрез рамкови споразумения по проекти (4 проекта) и по тематични фондове (9 фонда).
Само в рамките на Фонд за Реформи, свързани с участието на гражданското общество и Фонд „Партньорство“ до момента подкрепа са получили 66 проекта на 118 организации от гражданския сектор. Договорените проекти по тези два фонда са стойност 10,6 млн. CHF.

Следвайте ни за повече информация относно обявяването на покани за кандидатстване по програмата.