×

Новини

ПРЕДСТОИ ОБЯВЯВАНЕ НА ПОКАНА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ЗА СЕКTOР ТУРИЗЪМ

08.12.2022

Българо-румънска търговско-промишлена палата, партньор в проект Smarter Amazon of Europe (AoE) ще набира проектни предложения на компании от туристическия сектор, които развиват дейност в региона между Русе, Добрич и Силистра (попадащи в региона на AoE). Проектите следва да са с фокус към дигиталната трансформация на бизнеса.

Ще могат да кандидатстват МСП с КИД 55.10 Хотели и подобни места за настаняване; 55.20 Ваканционно и друго настаняване за краткосрочен престой; 55.30 Къмпинги, паркове за превозни средства за отдих и паркове за кемпери; 79. Туристически агенции, туроператори и свързани с тях дейности.

Проектът предвижда предоставяне на финансова помощ на избрани 130 предприятия от 7-те държави-партньори за дейности свързани с увеличаване на пазарната им видимост и маркетингови умения, подобряване на дигиталните им умения и прилагането им в ежедневието, повишаване на осведомеността им за опазването на околната среда (екологичния отпечатък).

В своите заявления кандидатите могат да включат дейности за:
- Дигитализация и маркетингови инструменти за по-добро представяне на МСП в туризма.
- Експертна менторска помощ и участие в специализирани курсове за обучение (софтуер, дигитална грамотност, дигитален маркетинг, качество на услугите и др.).
- Пътувания за участие в регионални семинари, индивидуални срещи с ментори, съвместни конференции/събития за работа в мрежа.

Проектите следва да се осъществяват в региона на AoE и други биосферни резервати.

Одобрените кандидати могат да получат грант до 3 000 евро.

Ще се кандидатства по електронен път през интернет страницата на проекта.