×

Новини

ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

27.09.2022

До края на септември се очаква да бъде публикуван за обществено обсъждане пакетът с документи за кандидатстване по Програма за саниране на многофамилни жилищни сгради от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), а самият приемът на проекти да стартира в началото на ноември.

По програмата ще могат да кандидатстват сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради като самото кандидатстване ще протече на два етапа:
- при кандидатстване до 31.03.2023 г. на собствениците ще бъдат възстановени 100% от разходите;
- при кандидатстване между 01.04.2022 г. и 31.12.2023 г. на собствениците ще бъдат възстановени 80% от разходите.

Важно е да се отбележи, че собственици, които са подали документи за участие по Националната програма за енергийна ефективност, ще трябва да кандидатстват отново, поради различните изисквания за постигане на енергиен клас по Плана за възстановяване и устойчивост спрямо условията по Националната програма за енергийна ефективност

Допустими за саниране по НПВУ ще са сгради с минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство. Условието за кандидатстване е за сградите да има изготвени техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност като средствата за тяхното изготвяне ще бъдат възстановени ако се сключи договор за саниране.

Очаквайте допълнителни подробности.