×

Новини

ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

18.04.2023

Очаква се в края на месец май да бъде открита за кандидатстване процедурата за технологична и екологична модернизация на земеделските стопанства. Тя се осъществява по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и е насочена към подпомагане на селското стопанство.

По нея ще могат да кандидатстват малки и средни фирми, регистрирани като земеделски стопани.

Ще бъдат финансирани проектни предложения за подобряване цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

  • оптимизиране на производствените процеси с цел опазване на околната среда;
  • намаляване на вредните емисии и отпадъци;
  • производство на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за собствено потребление.

С одобрените средства земеделските стопани ще могат да закупят различни машини и оборудване, които се използват в отделните фази на производствените процеси в растениевъдството и животновъдството, оползотворяването на отпадъците от дейността, както и инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници.

Абонатите на Fininfo.BG могат да намерят повече информация по процедурата тук.