Новини

ПРЕДСТОИ СТАРТ НА САНИРАНЕТО НА МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

04.10.2022

Стартът на първи етап от програмата за енергийно обновяване на националния сграден жилищен фонд с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), се очаква да бъде даден през месец ноември.  
Ще могат да кандидатстват сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради, които са в режим на етажна собственост, в партньорство със съответната Общинска администрация, в чиято територия се намира сградата. Допустими ще са проекти от цялата територия на България.

По процедурата ще се финансират:
- мерки за енергийна ефективност (смяна на дограма, топлоизолация, ремонт/подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация, енергоефективно осветление и подмяна на електрическата система в общите части) и др.;
- строително-монтажни работи;
- съпътстващи дейности (обследване за енергийна ефективност и технически характеристики, архитектурно заснемане, изготвяне на инвестиционен проект, авторски и строителен надзор) и др.

Настоящата процедура е първи етап от изпълнението на програмата и предвижда финансиране на 100% от допустимите разходи. Тя ще остане отворена до 31.03.2023 г. Условията за участие са във фаза обществено обсъждане до края на месец октомври, след което ще бъде обявена покана за кандидатстване с проекти.
След приключването на този първи етап ще се обяви нова процедура, за изпълнение на втори етап. В следващата покана финансирането ще бъде 80%, а останалите 20% самоучастие, ще може да се осигурят чрез договори с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) или друг финансов механизъм. Прогнозната дата за публикуване на поканата е 01.04.2023 г., със срок за кандидатстване до края на 2023 г.

Консултантите на FINNFO.BG могат да ви съдействат с насока и препоръка към експерти по енергийна ефективност, архитекти и инженери, необходими за подготовката на качествени проекти. Потърсете ни!