×

Новини

ПРЕДСТОИ СТАРТ НА ВТОРАТА ПОКАНА ЗА ВЕИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА

21.05.2024

През следващите месеци се очаква да стартира втората покана за изграждане на слънчеви и фотоволтаични системи за собствено потребление по Националната схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници, финансирана от Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Кой ще може да кандидатства?

Съгласно условията на първата покана:
- Кандидатът трябва да е физическо лице, да е собственик на жилището и то да е основно за него, с постоянен адрес на пребиваване там;
- В жилището да се ползват неефективни източници на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). При подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да посочи какъв източник на топлина и какъв вид гориво ползва;
- През последните 6 месеца в жилището да е потребявана електрическа енергия;
- На адреса на жилището да няма регистрирано юридическо лице (фирма) или организация с нестопанска цел;
- Да са платени дължимите местни данъци и такси за недвижимия имот към момента на кандидатстване

Припомняме, че по първата покана се осигуряваше финансова подкрепа за:

  • Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, от които произведената гореща вода ще се използва за собствено потребление – общият бюджет беше 12 800 000 лв., а финансирането за един проект – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960,83 лв.;
  • Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия – с бюджет от 67 200 000 лв. се финансираха проекти до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Инсталациите/системите могат да бъдат разположени върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях. Повече информация за предстоящата процедура, на база условията по първата покана, е достъпна за абонатите на Fininfo.BG тук.

ВАЖНО: Възможно е за втората покана да има промени в условията и изискванията за кандидатстване.


По проект SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) вече има създадени 6 инфо центъра за безплатни консултации в страната - в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Бургас и Габрово. Там гражданите и представители на етажната собственост ще могат да получат пълно съдействие и консултантска подкрепа при подготовката на проектите.

Българо-румънската търговско-промишлена палата, институционален партньор на Fininfo.BG, е един от изпълнителите на проекта и колегите от Палатата са на ваше разположение при необходимост от информация: info@brcci.eu.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ОТ FINIFO.BG:

ББР ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ НА ДОМАКИНСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ВЕИ

А, Б, В НА ИНВЕСТИЦИЯТА ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА

 

Последвайте Fininfo.BG във Facebook | Linkedin | YouTube