×

Новини

ПРЕДСТОЯЩА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ

16.06.2020

Фирмите от транспортния бранш, в частност автобусните превозвачи, ще могат да се възползват от безвъзмездна помощ за справяне с последствията от кризата в резултат на пандемията.

В момента се разработват правилата за предоставяне на средствата. Финансирането е осигурено чрез прехвърляне на бюджет от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.