×

Новини

Предстоящи инфо сесии и уебинари по ключови програми

08.02.2024

Февруари е наситен с информационни събития и разяснителни уебинари, насочени към потенциалните кандидати, които планират подготовка на проекти по ключови програми за безвъзмездна помощ. Ето какво предстои до края на месеца:

Програма „Дунавски регион“ 2021 – 2027 г. организира две онлайн събития за представяне на текущите покани за набиране на проекти:

- Уебинар за водещите кандидати по втората покана за набиране на проекти
Дата: 14.02.2024 г.
Начало: 10:00 ч.
Тема: Представяне на изискванията за допустимост по поканата, подготовката на формуляра за кандидатстване и бюджета на проекта, процеса на оценка и бъдещите изсквания за комуникация на проектите.
Краен срок за регистрация: 13 февруари
Прочетете още за условията по отворената покана тук. В раздел ПОЛЕЗНО на сайта ни ще намерите подробности за новата Програма „Дунавски регион 2021 – 2027“.

- Уебинар по поканата за поканата за разработване на проекти по механизма Seed Money Facility (SMF)
Дата: 15.02.2024 г.
Начало: 10:00 ч.
Тема: Разясняване на основните изисквания по поканата и съвети за подготовка на документите за кандидатстване
Краен срок за регистрация: 13 февруари
В секцията за абонати на Fininfo.BG сме публикували подробна информация за Подкрепата за разработване на проекти от полза за Дунавския регион.

Инфо ден по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.
Дата: 16.02.2024 г.
Начало: 16:00 ч.
Тема: Представяне на указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на програмата
Краен срок за регистрация: 13 февруари
Събитието ще се проведе онлайн. Можете да се запознаете с предварителните указания и пакета с документи, които са публикувани в секция „За обществено обсъждане“ на сайта на програмата.

Обучение по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.
Дата: 20.02.2024 г.
Място: Гранд хотел „Астория“, гр. София
Начало: 10:00 ч.
Тема: Прилагане на Закона за обществените поръчки за кандидат-бенефициенти по процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци"
Краен срок за регистрация: 14 февруари
Обучението е организирано от Управителния орган на програмата и ще запознае участниците с най-често допусканите грешки и нарушения по ЗОП и ЗУС от ЕСИФ при изпълнение на проекти, финансирани по програмата, свързани с подготовката и провеждането на обществени поръчки. Ще бъдат обсъдени и практически казуси и въпроси. Повече за събитието ще намерите тук

Инфо ден по Програма „Образование“ 2021 – 2027

Дата: 21.02.2024 г.
Начало: 10:00 ч.
Тема: Разяснения за условията за кандидатстване по процедурата за интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт
Краен срок за регистрация: 20 февруари
Информационната сесия ще се проведе онлайн. Вижте повече за отворената покана „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в секцията за абонати на Fininfo.BG.

Междурегионален форум по „Програма Интеррег Европа“
Дата: 20 и 21.02.2024 г.
Начало: 10:00 ч.
Тема: Ще бъде обявена третата покана по програмата, която предстои да бъде отворена на 20 март
С предварителна регистрация
Събитието ще се проведе в Антверпен, Белгия, но ще бъде излъчвано и онлайн на 20 март. Регистрацията е отворена само за дистанционната му форма.