×

Новини

ПРЕДСТОЯЩИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

04.06.2021

Очаква се през втората половина на годината да стартират редица нови мерки за подкрепа на бизнеса и работещите, включително и удължаване на някои от вече действащите.

1. Продължаване на мярката за запазване на заетостта 60/40 през месеците юни и юли.

Мярката ще бъде удължена с остатъчния ресурс след корекции на праговете за допустимост. Новите параметри на мярката 60/40 ще бъдат консултирани с работодателските и синдикалните организации. Мярката ще продължи да действа след одобрение на Европейската комисия. Повече за мярката 60/40 можете да прочетете във FinInfo.BG.

2. Предвижда се да стартира Гаранционна програма в помощ на малкия и средния бизнес и самоосигуряващите се лица с цел осигуряване на обезпечение по кредити.

Общият бюджет на програмата е почти 2,5 млрд. лв., като българската държава ще покрива 50% от риска на банките и до 80% от индивидуалните експозиции.

Предстои одобрение от Европейската комисия.

3. Договорени с Европейската комисия са гаранционни програми, по които ще се предоставят кредити без обезпечение за малкия и среден бизнес и за самоосигуряващите се. Предвижда се срокът за одобрение да е до 10 дни, а процедурата по кандидатстването опростена – без излишни документи, обезпечения и т.н. Целта е фирмите да могат да получат кредитен ресурс в размер до 70% от приходите им през 2019 или 2020 г. (която от двете е с по-висок оборот) за срок до 7 години.

Предстои да се разработят и други нови мерки за периода след септември до края на годината, които да бъдат нотифицирани пред ЕК.