×

Новини

ПРЕДСТОЯЩИ НОВИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

16.11.2023

Скоро се очаква да бъдат отворени други две процедури за подкрепа на фирмите по  програмата за иновации и конкурентоспособност ПКИП. Една от тях е „Разработване на иновации в предприятията“ – прогнозния срок за обявяване е края на ноември. Тя също е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия и ще подкрепя дейности за изследвания, изпитвания, валидиране и прототипиране, вкл. и защита на интелектуална собственост на новосъздадената иновация. 

Защита на права по индустриална собственост в предприятията“ е друга атрактивна за бизнеса процедура, която очакваме да бъде отворена за кандидатстване във втората половина на 2024 г. Тя ще финансира предприятията за защита на права върху индустриална собственост за изобретения, полезни модели, марки и промишлени дизайни, на европейско и международно равнище. 

До края на годината предстои да бъде обявена за обществено обсъждане и мярката „Малки иновативни грантове (ваучерна схема) за МСП“ по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. Мярката предвижда проектите да се изпълняват в партньорство с научни организации и ще финансира дейности за въвеждане на иновативни решения, извършване на „научни“ услуги и услуги в областта на иновациите с достъп до научна инфраструктура.