/

Новини

ПРЕДСТОЯЩО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ФИРМИТЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

05.08.2022

По информация от Министерството на икономиката и растежа, до края на тази година ще бъдат обявени следните процедури за финансиране на фирмени проекти:

Първа, планирана още за края на лятото, ще бъде поканата за внедряване на ИКТ решения: разработване на уеб-базирани платформи, уебсайтове, мобилни приложения, софтуер за управленски, производствени и логистични процеси, информационна и киберсигурност, вкл. закупуване на хардуер, необходим за работа с новите приложения.

Ще могат да кандидатстват МСП с поне 3 год. финансова история за 100% грант на стойност между 5 000 лв. и 30 000 лв. Наличният бюджет е 30.6 млн. лв.

Очакваме всеки момент повече подробности, но ако имате интерес, пишете ни за връзка с консултант или да ви помогнем с изпълнител. Каним и всички ИТ компании, които предоставят някои от горните услуги, да се включат в нашата партньорска програма

Следва дългоочакваната схема за изграждане на инсталации от възобновяеми източници до 1 мW за собствено потребление, в комбинация с батерии за съхранение.

По предварителни данни, освен МСП, тук ще могат да кандидатстват и дружества със средна пазарна капитализация. Финансирането за един проект ще е до 50% от общата му стойност. Наличният бюджет е 200 млн. лв. Ако имате интерес и все още не сте започнали подготовка,  време е. Ако имате нужда от информация или насочване, можете да разчитате на нас.

В края на годината предстои и пилотна грантова схема за научни изследвания и иновации в предприятията от производствения сектор. Тя ще бъде с общ бюджет от 127 млн. евро.
 

От екипа на Fininfo.BG