Полезно

ПРЕДСТОЯЩО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ДО КРАЯ НА 2021 Г.

10.09.2021

(безвъзмездна помощ)

До края на тази година се очаква отварянето за кандидатстване на няколко мерки за финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Стартова помощ за развитието на малки стопанства: очакван период за прием: септември – ноември. Сума на финансирането – 15 000 евро. Размер на финансирането – 100%. Могат да кандидатстват земеделски стопани, които са регистрирани преди повече от 36 месеца и имат размер на стопанството между 2 000 и 7 999 евро. Повече за условията за участие.

Създаване на стопанства на млади фермери: очакван период на прием: септември – ноември. Сума на финансирането – 25 000 евро. Размер на финансирането – 100%. Могат да кандидатстват млади земеделски стопани (между 18 и 40 г.), които са регистрирани преди не повече от 24 месеца и имат размер на стопанството между 8 000 и 16 000 евро. Повече за условията за участие.

Инвестиции за преработка и маркетинг на селскостопански продукти (прием за целеви сектори): очакван период на прием: октомври – ноември. Сума на финансирането – между 15 000 и 300 000 евро. Размер на финансиране – между 40% и 50%. Могат да кандидатстват земеделски стопани с размер на стопанството повече от 8 000 евро, групи или организации на производители и микро-, малки, средни или големи предприятия, които развиват дейност по преработка на селскостопански продукти. Повече за условията за участие.

Демонстрационни дейности и действия по осведомяване: очакван период на прием: октомври – декември. Сума на финансирането – до 100 000 евро. Размер на финансирането – до 100%. Могат да кандидатстват научно-изследователски и образователни организации, които извършват дейности и обучения в областта на селското и горско стопанство и хранителните технологии. Повече за условията за участие