×

Новини

ПРЕДСТОЯЩО ПРЕЗ ОКТОМВРИ: ИКТ УСЛУГИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ

01.09.2022

Предстои нова възможност за фирмите с персонал до 250 души да получат 100% финансиране за разработка на сайтове, онлайн магазини, маркетинг в социалните мрежи, системи за управление на бизнес процеси, защита на информацията и други.

Безвъзмездната помощ за един проект ще бъде между 3 000 и 20 000 лв. Няма да има изискване за съфинансиране.

Поканата за кандидатстване ще бъде публикувана в началото на октомври, но е добре да се подготвите от сега!

Ето още малко информация:

Ще могат да кандидатстват:
 - Микро-, малки и средни предприятия, които са регистрирани преди 31.12.2019 г.
 - Кандидатите трябва да са реализирали не по-малко от следните нетни приходи от продажби за 2021 година:
  * за микропредприятие: поне 41 000 лв.
  * за малко предприятие: поне 82 000 лв.
  * за средно предприятие: поне 123 000 лв.

Важно: В процедурата не могат да участват фирми, чиято основна икономическа дейност попада в някой от следните сектори: „Селско, горско и рибно стопанство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Образование“, както и в определени сегменти от секторите "Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" и „Преработваща промишленост".

Не са допустими и фирми, които са спечелили ваучери в предходната подобна схема за ИКТ и киберсигурност.

Услугите, за които може да се кандидатства за финансиране, са обособени в 3 групи:
Група I. Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения (онлайн магазин, уебсайт, маркетинг в социални медии и т.н.);
Група II. Оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси (ERP и CRM системи, Модули за управление на веригата за доставки и производството, Системи за управление на продажбите на дребно и т.н.);
Група III. Осигуряване на киберсигурност в предприятията (Система за управление на сигурността на информацията, за защита на информацията в локална мрежа, за архивиране на информация и т.н.).

Те ще бъдат избирани от предварителен списък.

Ако желаете да кандидатствате, не се колебайте да ни потърсите! Можем да сме ви полезни с оценка дали фирмата е допустима, както и да ви препоръчаме доверен консултант и изпълнител!