×

Новини

ПРИКЛЮЧИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЦЕДУРА "ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА"

19.02.2024

На 15 февруари приключи приемът на проекти по процедурата "Внедряване на иновации", с финансиране от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Предложения са подали 713 компании (микро, малки, средни фирми и дружества с до 499 служители от различни икономически сектори) на обща стойност от над 275 млн. лв.

По процедурата ще се финансира въвеждането на иновации в предприятията под формата на продуктови иновации (стоки или услуги) или иновации в бизнес процесите, които съответстват на приоритетните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Допустими са и разходи за защита на правата по индустриална собственост, осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.

Друга процедура ("Разработване на иновации") ще подкрепя компаниите, които имат идеи и искат да разработят и внедрят в производството си собствени иновации. Те могат да получат финансиране за изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, вкл. за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии. Ще се предоставят и средства за защита на индустриалната собственост на национално и международно ниво. Проекти могат да се подават до 15.05.2024 г., а повече информация за програмата, абонатите на ФИНИНФО.БГ могат да прочетат тук.