Полезно

ФИНАНСИРАНЕ НА МАЩАБНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЗАСТРАШЕНИ ПРИРОДНИ МЕСТНОСТИ"

04.08.2021

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
Обединения от България и други 51 държави, съставени от различни организации, като: международни и национални нестопански организации, държавни органи и общини, изследователски организации, компании в ютилити сектора, местни собственици на земя, социални предприятия, представители на частния сектор и др.

КАКВО:
По настоящата покана ще бъдат финансирани мащабни инициативи, които подкрепят възстановяването на екосистемите в застрашени природни и морски местности, в съответствие с  глобалните, регионални или национални приоритети за опазване на биологичното разнообразие (за видове и местообитания).

КОЛКО:
Максимален размер на финансирането за 1 проект: 5 млн. щ.д. за 5 години.

КОГА:
Краен срок за заявяване на интерес (преди подаване на цялостен проект): 23 септември 2021 г.