Новини

ПРОДЪЛЖАВА ПОМОЩТА ЗА МСП ДА РАЗВИВАТ ЕКСПОРТНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ

06.06.2023

Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАНМСП) получи покана да подаде проектно предложение до 01.08.2023 г. по процедура "Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“.

По този начин организацията ще продължи да изпълнява ролята на главен институционален партньор на малките и средни фирми в стремежа им да увеличат експортния си потенциал, като им помага и съдейства да участват в различни изложения и панаири в чужбина. Това дава възможност на фирмите да покажат своите продукти на международната сцена, да създадат нови контакти и да подобрят експортния си потенциал.