×

Партньори за проекти

Проектантска къща ”Акант” ЕООД

Проектантска къща ”Акант” ЕООД

Експерти при проучване и проектиране в строителството и недвижимите имоти

ЕКСПЕРТИЗА: Консултации при избор и промяна на статута на парцели, проектиране на частни и обществени сгради, градски паркове и зони за спорт, търговски и производствени помещения

Проектантска къща „Акант“ е семейна компания с офис в гр. Пловдив. Четирима архитекти с пълна проектантска правоспособност, заедно с екип от специалисти и помощен експертен персонал са хората, които ще ви помогнат при всеки казус или проект, свързан с инвестиция в недвижим имот – от избора на парцел, през промяна на статута при необходимост, проектиране и строителство на нови сгради или преустройство и ремонт на съществуващи, както и за проектиране на инфраструктурни обекти.

Те съчетават успешно 25 години професионален опит с новости в технологиите проектирането, за да създадат най-добрите решения за вас по отношение на функционалност, стил и качество на изпълнението.    

Експертите на Акант извършват всички видове проектантски услуги, в т.ч. териториално устройство, градоустройство, ландшафт, геодезически дейности, инженеро-геоложки проучвания, всички други инженерни специалности, необходими за проектантския процес и, разбира се, архитектура с интериор и дизайн.

Работят директно с инвеститори, както и по възлагане от общини в рамките на проекти с европейско финансиране.

Сред обектите, които са проектирали, са множество еднофамилни сгради, бизнес сгради и цехове, търговски и складови сгради, паркове и спортни зони, сгради за общественно ползване, в т.ч. дневен център за възрастни хора, училище и т.н.   

Техният професионализъм не остава незабелязан и по време на специализирани конкурси, където те стават носители на следните награди:

- Първа награда (и реализация) на топла връзка между Палати № 10 и 11 на «Международен Панаир Пловдив»и реализация
- Първа награда за най-красива фасада на «Баумит-България» в раздел «хотели» за Спа хотел Централ, гр.Хисар. Сградата е построена по проекта.
- Втора награда с откупка на конкурса за Разширение и Преустройство на «Новотел Пловдив»

Препоръчваме архитектите и екипа на Акант, ако ви е необходим партньор, на който да разчитате за качество и време, независимо дали ви трябва само консултация, становище, помощ за предпроектно проучване, да се подготви задание или за цялостно проектиране.

Предстоят много средства за саниране и ремонтни дейности, за които ще е нужна проектантска експертиза – подгответе проектите си още сега!