×

Новини

ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

21.01.2022

На 19.01 се проведе информационен уебинар на Програма Америка за България във връзка със схемата за финансиране на проекти за селски туризъм в Северна България, която се очаква да привлече сериозен интерес.

Ето какви допълнителни насоки и разяснения предоставиха представителите на програмата*:

Относно кандидатите:

- Могат да кандидатстват с проекти юридически лица, регистрирани на територията на цяла България, както и физически лица, регистрирани като земеделски производители (ЗП). С предимство се гледа на такива с опит в селския туризъм.
 - Един кандидат може да участва в повече от един проект; те всички ще бъдат разгледани, но най-вероятно ще е одобрен само един – този, който най-пълно отговаря на целите на програмата.

Относно проектите:

Ще бъдат одобрявани проекти, които:
 - имат ясно дефинирана цел - преживяване, свързано със земеделието/храните/занаяти/работилници/ + придобиване на нови умения.
 - ясно се дефинират кои са клиентите и как услугата отговаря на потребностите им
 - предвиждат конкретни стъпки/намерения след приключване на проекта. Важно условие е инициативите да продължат да се реализират и след това (т.е. да не са еднократни събития).
 - имат потенциал в дългосрочен план за генериране на устойчиви приходи.

Допустимо е събитията и проявите да се реализират не само в селските региони на Северна България, а и в по-големите градове, стига да се планират като регулярни и да са свързани с местни храни. 

Проектът може да бъде насочен, както към български, така и към чуждестранни туристи.

За одобрение на проектното предложение добавена стойност ще носи:
 - предишен опит в областта

 - реалистичен бюджет
 - ясни резултати и цели след проекта
 - партньорство между юридически лица - общини, общински предприятия, НПО (поне един партньор да има опит) или с регистриран ЗП
 - собствено участие във финансирането

Относно разходите:

Допустими са разходи за:
 - ремонтни дейности и лека инфраструктура, вкл. преместваеми обекти, напр. ако се преустройват помещения или селскостопански постройки с цел предоставяне на конкретно „преживяване“ за туристите. 

 - за спортна екипировка, брандиране на тениски/ шапки, които ще се използват в рамките на проекта.

Относно сроковете:

Срокът за реализация на проектите е 24 месеца, предвиден е толкова дълъг срок заради възможни забрани и отлагане на събития във връзка с COVID-19. Възможно е проектите да са с много по-кратък срок, например 12 месеца.

Срокът за подаване на проектните предложения е 15 февруари 2022 г., а до края на месец март 2022 г. ще са ясни одобрените проекти.

Експертите на FinInfo.BG са готови да помогнат с насоки!

За да сте информирани навреме за всички подходящи за вас покани за финансиране, абонирайте се за FinInfo.BG.

* Материалът е изготвен от експерти на FinInfo.BG и по никакъв начин не представлява официално становище на Програма Америка за България. Той съдържа САМО акценти, станали ясно по времена разяснителния уебинар, а не пълната проектна документация. Въпреки, че са взети всички мерки за коректността на информацията, FinInfo.BG не носи отговорност за евентуални различия с публикуваните от програмата официални документи.  

 

Тази седмица експерти на FinInfo.BG участват в няколко събития, в които рамките на които ще бъде предоставена информация за предстоящи програми и текущи покани за финансиране. Сред тях са новата Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България, Новата селскостопанска политика на Евросъюза след 2021 г.  и Програма Америка за България с интересната схема за финансиране на проекти за селски туризъм в Северна България.

Ще обобщим за вас най-важните акценти; само това, което е нужно да знаете, ако желаете да се възползвате от финансиране по тези програми! Очаквайте скоро!