×

Полезно

Програма LIFE подкрепя проекти и на бизнеса

23.08.2021

LIFE 2021 – 2024 е една от мащабните многогодишни програми на Европейския съюз, насочени към околната среда и климата.

Въпреки че основната част от финансирането отива за проекти на публични органи, граждански организации, университети и институти, в рамките на Програма LIFE на Европейската комисия има и ресурс, насочен конкретно към бизнеса с цел подпомагане на проекти за реализация на пазара на зелени продукти, технологии, услуги и процеси.

За да бъдат финансирани, т.нар. „close-to-market“ проекти следва да предлагат иновативни демонстрационни решения, които имат ясен принос към опазване на околната среда и климата. Те могат да бъдат в области като управление на отпадъците, кръгова икономика, ресурсна ефективност, води, въздух и смекчаване на изменението на климата.

Тези проектни решения също така следва да имат висока техническа и бизнес готовност. Това означава, че трябва да могат да бъдат приложени в „близки до пазарните условия“ в рамките на времетраенето на проекта или в кратки срокове след неговото приключване.

Освен, че предоставя директно финансиране до 55% от стойността на проекта, финансовият инструмент на LIFE предлага и допълнителна подкрепа от екип експерти със значителен опит в бизнеса и финансите, чрез:
- Съвети за разработване на бизнес план;
- Бизнес коучинг – изготвяне на стратегия за бизнес развитие с фокус върху комерсиализацията на резултатите от проекта след приключване на финансирането от програмата
- Насоки за успешни презентации – обучение как да се контактува с потенциални инвеститори
- Връзка с експерти по интелектуално право
- Идентифициране на подходящо заемно финансиране (кредити или гаранции)

Покани за „close-to-market“ проекти се обявяват в рамките на две от тематичните области на програмата: „Облекчаване и адаптация към климатичните промени“ и „Кръгова икономика и качество на живот“.

Повече за програма LIFE и актуални покани за финансиране можете да намерите тук

Програми като LIFE и Хоризонт Европа финансират проекти на компании и организации от целия Европейски съюз (+други държави). Това ги прави изключително конкурентни и те често са „висока летва“ за много от българските фирми. Успехът е комбинация от качествено и уникално проектно решение с ефект и принос, измерим на Европейско ниво, и отлично структурирано спрямо правилата на програмата проектно предложение.

Ако разполагате с първото, то ние от Fininfo.BG можем да ви препоръчаме опитни експерти с одобрени по програмата проекти.   


Елеонора Иванова, ФИНИНФО.БГ ЕООД