×

Новини

ПРОГРАМА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ С УДЪЛЖЕН СРОК

01.11.2022

В края на изпълнението на програма Нова възможност за младежка заетост, по-известна като Младежка заетост, Управляващия орган направи някои допълнения, които в известен смисъл увеличават възможностите за включване на младежите в заетост. Условията за участие в програмата остават непроменени, но се променят параметрите на финансирането:
- периодът за наемане на младежи за стажуване се увеличава от 6 на 9 месеца;
- възнаграждението на младежите, които са наети за обучение по време на работа се увеличава от 90% на 100% от минималната работна заплата;
- могат да бъдат наемани младежи на срочен договор (до 9 месеца, но не по-късно от 31.07.2023 г.) без да се прилагат правилата за стажуване или обучение, вкл. да им бъде назначен ментор.

Тези промени се отнасят както за новите договори, така и за изпълняваните към момента. Работодателите, които вече са наели младежи за стажуване, могат да увеличат срокът на договорите си, а тези, които са наели младежи за обучение – да получат по-висока сума за техните възнаграждения.

Промените са благоприятни за работодателите, но за съжаление всички проекти трябва да приключат до 31.07.2023 г., което означава, че от новата възможност могат да се възползват много малко крайни получатели.

Важно е да се отбележи, че програмата е предвидена да работи и в следващия програмен период (2021 – 2027 г.). Очакванията са, че преходът между двете програми ще е плавен и работодателите ще могат отново да се възползват от тази възможност.

Повече за Програма за развитие на човешките ресурси през 2023 г. може да прочетете тук.