×

Новини

ПРОГРАМА ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ 2021-2027 ПОЛУЧИ ФИНАЛНО ОДОБРЕНИЕ

06.10.2022

Европейската комисия даде окончателно одобрение на Програма "Транспортна свързаност" (ПТС), по която България ще получи от ЕС над 1.6 млрд. евро финансиране в периода 2021-2027 г. Oбщият бюджет на програмата ще бъде 1.9 млрд. евро.

Това е първата инфраструктурна програма, одобрена от ЕК за новия програмен период. Осигурените средства ще се използват за подобряване и модернизация на пътната и жп инфраструктура, разработване на интелигентни транспортни системи, намаляване на вредните емисии в транспорта и др.

Програмата е разделена на пет приоритета:
- Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа;
- Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки;
- Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта;
- Интермодалност в градска среда;
- Техническа помощ.

Големи инфраструктурни проекти, които ще бъдат финансирани по програмата, са изграждането на автомагистрала Русе - Велико Търново, обходен път на град Габрово, лот 3.2 от автомагистрала Струма, разширение и модернизация на пристанищата в Лом и Варна, изграждане на жп връзки към летищата в Пловдив и Бургас и др.
 

Повече подробности може да видите тук.