×

Новини

ПРОГРАМА ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА С 385.6 МЛН ЗА 2022 Г.

14.01.2022

На 13 януари Европейската комисия одобри годишната работна програма на „Творческа Европа“ (Creative Europe) – финансовият инструмент на ЕС, с който се финансират дейности и инициативи, които подкрепят културното разнообразие и подпомагат културните и креативни индустрии.

Бюджетът за 2022 г. е с около 100 млн. евро по-голям от този през 2021 г., като целта е да се подпомогне секторът за справяне с COVID-кризата и нарастващата конкуренция в глобален мащаб.  

Предстои обявяване на покани за кандидатстване.