×

Новини

ПРОГРАМА УРБАКТ - ФИНАНСИРАНЕ НА МРЕЖИ ЗА ТРАНСФЕР ЗА ИНОВАЦИИ

26.01.2024

Програма УРБАКТ предлага на градовете възможността да подобрят начина си на управление и да постигнат устойчиво развитие. Мрежите за трансфер на иновации по програмата осигуряват рамката, по която градовете могат да оползотворят опита, практиките и знанията от предишни успешно завършени проекти, по линия на Европейската градска инициатива (ЕГА).

Градски общини и администрации, които са завършили успешно проект в рамките на ЕГА през периода 2016-2023 г. трябва задължително да участват като водещи партньори. Те ще могат да предадат своите знания и опит на партньорите си по настоящата покана, като по този начин ще развият резултатите от вече завършения проект и ще ги мултиплицират.

От друга страна, останалите градове-партньори получават шанс да решат свои собствени проблеми в градското развитие чрез трансфер на знания и практики и прилагането им на местно ниво при отчитане на местните специфики. Поканата е подходяща за градове, които:
- желаят да променят някоя местна политика чрез проучване на релевантни решения от други градове;
- желаят да получат финансова подкрепа за съвместна работа с други градове от Европа, с които да внедрят иновации, разработени по успешно завършени проекти от Европейската градска инициатива.

Кандидатстването в партньорство (наречено "мрежа за трансфер на иновации") е задължително. За по-лесно формиране на такъв тип мрежи, кандидатите могат да използват инструмента за намиране на партньори, разработен по проекта.

Финансирането за една "мрежа" ще е до 550 000 евро, а съфинансирането от проекта варира според района на регистрация на кандидатите (за Югозападен район - до 85%, за всички останали райони - до 95%).

Крайният срок на кандидатстване е 20.03.2024 г.
 

Абонатите на Fininfo.BG могат да намерят повече информация за поканата тук.