×

Новини

ПРОМЕНИ В МЯРКА „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“

06.12.2021

От 02.12.2021 г. влязоха в сила нови правила за участие в проект "Заетост за теб", който дава възможност на работодателите да получат финансиране за наемане на безработни лица.

Какво се променя:
- удължава се срокът на проекта до 30.06.2023 г., като могат да се заявяват разходи, които са извършени до 31.12.2022 г.
- наетите по проекта лица, не трябва да са били в трудови правоотношения с работодателя или негови свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия преди по-малко от 6 месеца
- отпада приоритетното подпомагане за сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“, като средствата по мярката ще се разпределят на квотен принцип, съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрираните безработни и броя работодатели в съответните области в страната.


Повече информация за Заетост за теб, както и други полезни програми и материали можете да намерите във FinInfo.BG.