×

Новини

ПРОМЯНА В СХЕМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ „60:40“

07.04.2020

Одобрена е промяна в схемата за отпускане на държавна помощ за бизнеса „60:40“, по която беше предвидено да се финансират 60 % от осигурителния доход за засегнатите работници, в случай че предприятието е преустановило работа изцяло или частично, или е преминало на непълно работно време. С направените промени се предвижда в размера на компенсацията да се включи и осигурителната вноска за 60-те процента от осигурителния доход. Отменя се крайният срок за подаване на заявления. Повече информация за схемата тук.

 

По информация от медиите към момента вече са подадени над 640 заявления от работодатели за над 7200 работници.