Новини

РАЗВИТИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП ОТ ББР И БФБ

03.10.2022

Фондовата борса (БФБ), Българската банка за развитие (ББР) и частни инвеститори са в основата на нов инвестиционен инструмент за финансиране на малки и средни предприятия, които са в малко по-напреднал етап от своето развитие (т.е. не са стартиращи). Целта е банката да влее ресурс на капиталовия пазар, особено там, където липсва частно финансиране.

Инструментът ще предоставя както дългово – посредством участия в облигационни емисии, издавани през Борсата, така и дялово финансиране – в IPO-та (initial public offering)*.

ББР ще има ангажимент за обезпечаване на ресурс предимно за дълговите финансирания, БФБ ще се ангажира с привличане на ресурс за частта за дялови финансирания. Инвестиционният инструмент ще привлича допълнителни средства от институционални и индивидуални инвеститори на Борсата.

Фокусът ще са проекти със „зелен“ профил и социална насоченост.

Създадена е работна група с Банката за развитие, Борсата и Министерство на иновациите и растежа, която да изгради механизма за структуриране на този инвестиционен процес с оглед спазването на приложимите нормативни изисквания. Очаква се това да приключи до края на октомври, след което ще стартира практическото прилагане на механизма.

В момента на Борсата има един добре развиващ се сегмент за набиране на капитал за МСП – ВЕАМ-пазар, за който абонатите на информационната ни услуга могат да научат повече след вход в платформата.


* IPO (първично публично предлагане) – когато частна компания за първи път продаде акции на обществеността и собствеността на компанията преминава от частна към публична.