×

Новини

RePowerEU: Новият план на ЕС за зелена трансформация

20.05.2022

На 17 май 2022 г. Европейската комисия обяви новия план, по който ще мoбилизиpa 300 млpд. eвpo инвecтиции дo 2030 г., с цел по-ускорена зелена трансформация на Европа и ĸpaй нa зaвиcимocттa oт pуския пeтpoл и гaз.

Мерките в плана REPowerEU са насочени основно към икономии на енергия, диверсификация на енергийните доставки и ускорено изграждане на съоръжения за енергия от възобновяеми източници, която да замени изкопаемите горива в домовете, промишлеността и производството на електроенергия. Наред с вече осигуреното финансиране по Плана за възстановяване и многогодишните програми, новият план ще генерира още допълнителни възможности за всички компании, които стоят във веригата на доставки, както и за инвеститори в нови заводи и съоръжения за производство на енергия от слънце, вятър, биомаса, водород и т.н.

Комисията публикува и план на ЕС за енергоспестяване, като се приканват държавите членки да започнат специални комуникационни кампании за домакинствата и промишлеността. Към тях е отправен и призив да прилагат фискални мерки за насърчаване на икономиите на енергия, като например намалени ставки на ДДС за енергийно ефективни отоплителни инсталации, изолации на сгради, уреди и продукти.

Предвижда се по-голям мащаб и ускоряване на процеса за изграждане на съоръжения за възобновяема енергия. Удвояване на слънчевия фотоволтаичен капацитет до 2025 г. и за инсталиране на мощност от 600 GW до 2030 г.; инициатива „Слънчеви покриви“, удвояване на внедряването на термопомпи и др. са само част от предвидените цели.  

Повече информация за конкретните мерки, можете да намерите след вход в платформата или активиране на абонамент