×

Новини

РЕСТАРТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

23.01.2020

Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност прекрати обявената процедура за „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ и публикува отново за обществено обсъждане документацията за кандидатстване.

Причината за тези промени е, че срещу някои от изискванията беше подадена жалба и се наложи преработка на документацията.

След изтичане на срока за коментари по документацията, който е 29.01.2020 г., процедурата ще бъде обявена отново с нов краен срок за кандидатстване.

 

Източник