×

Новини

СЪЗДАВАНЕ НА КРИЗИСЕН ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

30.03.2022

Очаква се създаването на Кризисен фонд от 500 млн. евро за подпомагане на земеделските производители в усилията им за справяне с последиците от войната в Украйна, свързани с увеличаването на разходите, проблеми с доставката на торове, необходимост от отглеждане на алтернативни култури. Предстои Европейската комисия да предложи пакет от мерки, които да бъдат обсъдени и приети.

Първото предложение е прилагане на пазарни мерки: интервенция на пазара за свинското месо. Възможно е да бъдат включени и други сектори.

Второто предложение е да се мобилизира допълнителна финансова помощ в размер на 1,5 млрд. евро, като предстои да се изясни под каква форма ще се отпуска, кои ще бъдат допустимите бенефициенти, как ще се разпределя тази помощ между държавите членки.

Други две разглеждани мерки са възможността площите под угар през настоящата 2022 г. да могат да се използват и за протеинови култури, и за пасища, така че да може да се увеличи резервът от този тип култури, както и да се променят правилата за държавни помощи с цел държавите да могат в по-добра степен да подпомагат земеделците с национални средства.

Предстои мерките да бъдат одобрени от Европейския парламент и Съвета на ЕС, преди да влязат окончателно в сила.

Следете ни за повече информация!