×

Новини

СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА STEM СРЕДА

21.04.2023

Българските държавни и общински училища вече могат да подготвят своите концепции и да кандидатстват по процедурата за създаване на Училищна STEM среда.

Кандидатстването е на два етапа – изработване и подаване на Концепция и подаване на Проект за изпълнение на концепцията. Определени са по три крайни срока за подаване на концепция (първи етап) и за подаване на проект (втори етап), в зависимост от категоризацията на училищата (броя ученици).

С проектите ще се изградят и оборудват помещения/класни стаи/зони в едно или няколко от направленията:

 • Роботика и Киберфизични системи;
 • Дизайн и 3D Прототипиране;
 • Природни науки;
 • Зелени технологии и устойчиво развитие;
 • Математика и Информатика.

Предвидено е диференцирано финансиране за изграждане на STEM центрове (групирането на повече от една съседни класни стаи, кабинети, лаборатории, хранилища и прилежащите към тях пространства) и ВОСКС (високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи).

STEM образованието (Science, Technology, Engineering and Mathematics / наука, технологии, инженерство и математика) е подход, който е изключително важен. Той помага на децата да развият умения, които ще са им необходими както в училище, така и в живота. Преподаването се осъществява чрез експериментален метод, като се разкрива процеса на експериментиране и изследване. Наред с науката, технологиите, инженерството и математиката, STEM помага на децата да развият и други умения, като:

 • Наблюдаване на заобикалящата среда и откриване на неудовлетворени нужди;
 • Решаване на множество проблеми;
 • Креативно и логическо мислене;
 • Поемане на рискове;
 • Приемане на провалите с усмивка;
 • Да се работи с желание.

Повече за условията за кандидатстване, абонатите на платформата могат да прочетат тук.