×

Новини

СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕС СЛЕД 2023 г.

18.01.2022

На 21.01.2022 г. от 11:00 ч. Бюрото за връзка на Европейския парламент в България организира он-лайн събитие, на което ще предостави информация за промените, които са заложени в приетия пакет за законодателни реформи на общата селскостопанска политика (ОСП).

Целта е да се внесе яснота по отношение на екологичните и социалните цели на новата политика, как тя ще подкрепя малките и средните стопанства и младите земеделски стопани, как ще функционира постоянният резерв за кризи и как ще се гарантира прозрачност на отпусканите помощи и спазване на трудовото законодателство в европейското селско стопанство. Ще се разгледат и въпросите за следващите стъпки по националния стратегически план, таваните на директните плащания, подхода към чувствителните сектори и т.н.

Събитието ще се проведе под формата на панелна дискусия между участниците и отговори на въпроси от публиката.

Очаква се в уебинара да се включат Атидже Алиева-Вели (член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) на Европейския парламент), Снежана Благоева (пълномощен министър, Специален комитет по селско стопанство, Постоянно представителство на Република България в Брюксел) и Момчил Неков (заместник-министър на земеделието).

Събитието ще бъде излъчвано на живо на Facebook страницата на Бюрото на ЕП в България. след срещата, еспертите на FinInfo.BG ще обобщят за вас най-важните акценти. Следете ни!