×

Новини

СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

17.01.2020

Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” от 3-ти до 28.02.2020 г. в областните дирекции на ДФЗ. Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция. В сектор „Растениевъдство”  е допустимо и закупуване на техника за защита от слана и градушки.

Финансират се до 50% от разходите (но не повече от 120 000 лв.).

Могат да кандидатстват земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите.

Източник