Полезно

СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА И СУРОВО МЛЯКО

17.09.2021

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
Сектор производство на маслодайна роза: земеделски стопани (вкл. МСП), които нямат сключени договори за продажба на цвят с преработвателни предприятия през настоящата година, или имат, но не са предали продукцията си.
Сектор производство на мляко: земеделски стопани (МСП, регистрирани преди повече от 3 години) и организации и групи производители. Следва да са малки и средни фермери, както и браншови животновъдни организации, които отглеждат стадата си в отдалечени и труднодостъпни райони на страната.

КАКВО:
Сектор производство на маслодайна роза: за покриване на част от разходите, направени за производство на цвят от маслодайна роза от обявяване на пандемията през 2020 г. до периода на прибиране на реколтата през 2021 г.
Сектор производство на мляко: за закупуване на доилна техника.

КОЛКО:
Сектор производство на маслодайна роза: до 100 лева на декар.
Сектор производство на мляко: до 25 000 лева, които представляват до 50% от разходите по проекта.

КОГА:
Предстои обявяване и на двете схеми.