×

Новини

СКОРО: ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Обновена на: 22.02.2024 23.11.2023

За първи път малките семейни фирми от определени сектори, творческите индустрии и занаятчиите са на фокус за целева подкрепа по новата Програма за конкурентоспособност на предприятията 2001 - 2027.

Семейни компании, които се занимават с производство, ИТ услуги, издателска дейност, както и архитекти, проектанти, конструктори, ландшафтни архитекти, интериорни дизайнери и мн. др. ще могат да кандидатстват за директна безвъзмездна помощ до 150 000 лв. с цел инвестиции в нови машини и оборудване, сървъри, специализиран софтуер, онлайн магазини и др.

Поканата за кандидатстване предстои да бъде обявена през 2024 г.

Ако проявявате интерес и искате да получите повече информация за тази възможност, ни пишете. Ние ще се свържем с вас!

Фирмите следва да бъдат с персонал до 50 души и да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите най-късно през 2020 г.

Съгласно програмата, семейните фирми най-общо казано са фирми, които се притежават от повече от един член от семейството.

Допустими са и фирми, осъществяващи дейности, включени в Списъка на занаятите съгласно Закона за занаятите.

Към кандидатите ще има и други допълнителни параметри и изисквания, които ще станат известни при обявяване на процедурата за обществено обсъждане.

Програмата ще финансира до 60% от разходите, включени в проекта. Останалата сума трябва да бъде осигурена от собствени или заемни средства. Минималната сума, за която ще може да се кандидатства, е 25 000 лв. (максималната е 150 000 лв.)

По програмата се очаква да бъдат подкрепени между 1000 и 3000 компании. Проектите ще бъдат одобрявани на конкурентен принцип по методика с изцяло обективни показатели. Ще се стимулира участие на фирми от Северна България.

Екипът от консултанти и партньори на Fininfo.BG е на разположение за цялостна подкрепа при подготовка и подаване на документите за кандидатстване!

Ще има много кандидати! Не чакайте последния момент, пишете ни да заявите интерес още сега, за да ви насочим към опитен консултант!

Повече подробности за предварителните условия на програмата абонатите за информационната услуга на Fininfo.BG могат да намерят тук.