×

Новини

СКОРО: СТАРТ НА ПОКАНИТЕ ПО ПРОГРАМА LIFE

28.03.2024

Програма LIFE е един от мащабните финансови инструменти на Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA), която подкрепя зеленото бъдеще на Европа. 

На 18 април ще бъде обявен старт на поканите за кандидатстване с проекти за 2024 г. И през тази година тя ще финансира дейности, свързани с:
 - Кръгова икономика;
 - Природа и биоразнообразие;
 - Смекчаване и адаптиране към изменение на климата;
 - Преход към чиста енергия.

По нея могат да кандидатстват широк кръг  организации, базирани в Европейския съюз (вкл. от България), както и от асоциираните към програмата държави. Повечето проекти се реализират в партньорство от няколко организации от различни страни.

Програмата е изключително интересна както за общините, така и за големите български компании, които биха желали да реализират пилотни, демонстрационни и проекти за най-добри практики. (вкл. с елемент на инфраструктура) в области като напр. възстановяване на ресурси чрез управление на отпадъци, вода, въздух, шум, почва и химикали, внедряване на решения за смекчаване и адаптиране към изменението на климата в областта на земеделието, използването на земята, възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и т.н.


Ако проявявате интерес, ние от Fininfo.BG сме готови да помогнем с консултанти от нашата мрежа с доказана експертиза по програма LIFE - Мариела Начева.