×

Новини

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕБВР И InvestEU ЗА КОНСУЛТАНТСКА ПОДКРЕПА

14.02.2023

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Програмата InvestEU подписаха споразумение за консултантска подкрепа в страните от Европейския съюз (ЕС). Това споразумение е в рамките на Консултантския център InvestEU, който е едно от трите основни направления на Програмата. Консултантския център InvestEU подкрепя:

- организации, които предоставят финансиране за частни проекти;
- централни и местни органи;
- финансови и други посредници, осъществяващи подкрепа на субекти, които срещат трудности при получаване на достъп до финансиране.

В рамките на настоящото споразумение ЕБВР ще предоставя подкрепа за организатори на проекти и финансови посредници в ЕС за:
- консултации по проекти;
- изграждане на капацитет;
- развитие на пазара.

Консултантската подкрепа, която ще се предоставя от ЕБВР, ще допринесе за разработването на качествени инвестиционни проекти в рамките на четирите основни тематични области на InvestEU:
- устойчива инфраструктура;
- научни изследвания, иновации и дигитализация;
- МСП;
- социални инвестиции и умения.

В тази връзка, банката ще предостави подкрепа за проекти за изграждане на устойчива и социална инфраструктура, проекти за умения и заетост, иновации и малки предприятия, както и инвестиции в зелени и иновативни технологии.

Предвиденият бюджет е 60 млн. евро, като повече от половината е предназначен за държавите от ЕС без Румъния и Гърция (за тях са заделени 21 млн. евро).