×

Полезно

Стъпка 3: Вземете решение за кандидатстване

01.06.2021

След като разполагате вече с експерти, с които може да работите, ясно ви е какъв проект искате да реализирате и знаете по коя програма може да се случи това, е време да си дадете сметка дали имате ресурса и възможността да изпълните предвидения проект. Битува едно разбиране, че след като е с безвъзмездна помощ, европроект се изпълнява без да е необходим особен финансов ресурс. Това категорично не е вярно и често пъти липсата на финансов ресурс е една от основните причини за невъзможността да се реализира успешно даден проект, дори след подписан договор за субсидия, т.е. одобрено финансиране.

Избраният от вас консултант, ако е професионалист, още на първа среща ще повдигне този въпрос. Това е ключов момент, защото в бъдеще може да се окаже, че сте изгубили време и пари, а реално е невъзможно да изпълните проекта.

В какво трябва да се състои преценката на възможността ви за реализация на проекта?

Дефинирайте индикативни стойности на вашия проект. Вече трябва да имате такива, защото знаете какво ще правите, какво искате да финансирате и по коя програма ще се случи това. Знаете и каква ще бъде субсидията от страна на програмата. Общото правило при финансиране на европроекти предполага инвеститорът (бенефициентът) да изпълни всички дейности по проекта със собствени или привлечени от други източници ресурси и след това да получи субсидията от управляващия орган. Т.е. трябва да разполагате със свободен финансов ресурс за изпълнението на дейностите по проекта, а ако не разполагате с такъв в момента, да знаете от къде можете да го осигурите, за което да бъдете почти на сто процента сигурни.

Опитният консултант ще ви разясни в какви срокове ще си получите парите от управляващия орган, какви са условията за получаване на авансово и междинно плащане, как те се отчитат и т.н., за да може да направите финансова прогноза на паричните си потоци.

Всеки проект дава възможност за авансово и/или междинни плащания, но това не ви освобождава от тежестта да разполагате с финансов ресурс, защото тези плащания в повечето случаи се получават след наличие на банкова гаранция (за авансовото, изключения има за НПО и публични власти, но не и за фирмите) и след извършване на част от разходите, отчитането и одобрението им (за междинните).

Важно е да подчертаем, че в никакъв случай не трябва да забравяте и ДДС-то върху всички разходи за активи или услуги, което трябва сами да финансирате по време на изпълнението на проекта, тъй като то не е допустим разход по програмите за компании, регистрирани по ДДС. 20% от проекта никак не са малка сума и тя не трябва да бъде подценявана.

Освен от гл.т. наличие на финансов ресурс, е важно да прецените и дали имате време вие лично или ваш служител на ръководна длъжност да работите заедно с консултанта по време на целия процес по кандидатстване и изпълнение на проекта. Колкото и да е добър консултантът, не може да свърши всичко без вас! Най-малко той има нужда от коректна и навременно подавана от вас към него информация и документи. Ако вече сте работили заедно преди и се познавате добре, шансовете да сте по-малко ангажирани са по-големи, но ако сте нов клиент, предвидете си време – колкото по-отблизо работите с консултанта, толкова по-добре ще се справи той и това ще ви гарантира успех.  

Споделено от опита: Добрите консултанти обикновено са свръх заети. Те не работят само по вашия проект, имат и други клиенти и не биха поели проект в последния момент. Затова планирайте навреме и бъдете бързи – колкото по-рано (дори преди обявяване на конкретната покана за кандидатстване) започнете заедно подготовката, толкова повече време ще има консултантът да работи точно по вашия проект. 

Ако смятате, че не можете да реализирате проекта, по-добре не се захващайте. А ако считате, че имате времеви и финансов капацитет, можете да направите стъпките към започване на конкретна работа.

Ако считате, че всичко дотук е ясно, преминете към Стъпка 4.
 

Галя Менова, Хюмънконсултинг ЕООД

Елеонора Иванова, ФИНИНФО.БГ ЕООД