×

Новини

СТАРТ НА ПРОГРАМА STAGE – В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

31.07.2023

Програмата за „Устойчив преход към гъвкаво и зелено предприятие – STAGE“ е един от най-новите инструменти на ЕК, който има за цел да подкрепи европейските компании в прехода им към “зелена икономика“.

Вече са отворени първите две покани за кандидатстване:

Поканите се финансират по програма “Хоризонт Европа“ и призовават бизнеса да стане част от единствената по рода си екосистема за преход към декарбонизирана икономика.

КАКВО ПРЕДЛАГА STAGE НА ФИРМИТЕ?

В STAGE платформата могат да се регистрират от държави-членки на ЕС, както и от асоциирани държави към програма “Хоризонт Европа“, които се стремят към устойчиво развитие. Присъединилите се компании ще преминат през няколко етапа в процеса на “зелена трансформация“ и могат да използват безплатно инструментите за оценка на STAGE, да направят оценка на въглеродния си отпечатък и да определят размера на своите вредни емисии. Фазите, през които ще преминат, са:

  1. Оценки за устойчивост, вкл. Предварителна оценка на дейността на фирмите в нейните социални, иновационни, управленски, екологични и икономически аспекти и Задълбочена оценка на ефективността с подробности за продуктовия инженеринг на компаниите, прилагане на Индустрия 4.0, устойчивост на производството и бизнес стратегията им.
  2. Курсове за обучение по устойчиво развитие – достъп до безплатни модули, с които фирмите да повишат познанията си в специфични области.
  3. Програма за безвъзмездна финансова помощ (БФП) и индивидуални консултации – Всички малки и средни предприятия (МСП), присъединили се  към мрежата на STAGE и завършили първата фаза на Предварителна оценка ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа и допълнително финансово консултиране за привличане на частни инвестиции. Програмата за БФП ще бъде обявена скоро.

За да премине успешно през целия процес на екологична трансформация, всяка фирма ще бъде свързана автоматично с Консултант по устойчиво развитие.

КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ КОНСУЛТАНТ ПО УСТОЙЧИВОСТ?

Към екосистемата на STAGE могат да се присъединят всички публични и частни експерти по устойчиво развитие от различни сфери. Това може да са опитни консултанти в сферата на продуктовия дизайн, управление на гъвкаво и екологично производство, кръгова икономика, процесите на рециклиране, управление на отпадъците, възобновяема енергия, енергийна ефективност и др., както и професионалисти по сливания и придобивания (M&A), корпоративни финанси, разпределение на капитал и финансови ресурси за преход към устойчивост.

Сред предимствата, които получават консултантите по устойчиво развитие като част от мрежата на STAGE, са:

  • Възможност за привличане на нови клиенти от цяла Европа
  • Безплатен достъп до най-съвременни инструменти за оценка;
  • Безплатни обучения за иновации и устойчивост;
  • Пряко участие в Програмата за финансова безвъзмездна помощ на STAGE.

STAGE платформата вече е отворена за регистрации. Важно е да отбележим, че всички данни се попълват на английски език, който е официален и за последващата комуникация между партньорите. 

STAGE се реализира от международен консорциум, в който участват организации от 12 европейски държави. Българският партньор по програмата е Българо-румънска търговско-промишлена палата (институционален партньор на Fininfo.BG), чиято е водещата роля за популяризирането на програмата и подбора на участници. Повече информация и подкрепа при кандидатстването можете да получите от експертите на Палатата на: project@brcci.eu. Следете и актуалните новини в сайта на Палатата.

Повече информация за обявените покани и за цялостната концепция на инициативата ще намерите на сайта на STAGE.