×

Новини

СТАРТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА

06.11.2023

Компаниите вече могат да получат финансова подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса си чрез процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“. Отворената покана е първата от дългоочакваните мерки по програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021 – 2027 (ПКИП). По нея могат да кандидатстват микро- малки и средни предприятия (МСП), както и дружества със средна пазарна капитализация (mid-caps). Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 февруари 2024 г. 

 

Ако се интересувате от отворената процедура и/или предстоящите схеми за иновации в бизнеса, изпратете запитване чрез директния бутон.

 

Одобрените проекти ще получат безвъзмездно финансиране от 50 000 лв. до 800 000 лв., като максималният праг зависи от вида на предприятието. Средствата ще се отпускат за:
 - закупуване на машини, съоръжения и оборудване;
 - внедряване и разработване на специализиран софтуер, патенти, лицензи, „ноу хау” и др.;
 - покриване на разходи за административни такси и външни услуги.

Предстоят още възможности за българския бизнес. Кои процедури се очаква да бъдат отворени скоро можете да видите тук.

Както винаги можете да разчитате на нас, за да ви насочим към доверен консултант, проектант и изпълнител. Пишете ни или се обадете на: 0893 721 929.