×

Новини

СТАРТЪП-ВИЗА ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

06.10.2022

Министерски съвет прие „Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен Стартъп-виза“.

Стартъп визата е механизъм за привличане на предприемачи и чуждестранни инвестиции. Това е един от основните етапи на предвидените реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост, чиято цел е да се подпомогне развитието на високотехнологичния сектор в страната.

Стартъп-визата е удостоверение, което ще позволява на чужди граждани да стартират иновативен бизнес, свързан с използване на високи технологии и развиване на научно-изследователска и развойна дейност. Удостоверението не е виза за пребиваване, а виза за развиване на иновативен проект от чужденци в България.

Първоначално стартъп-визата ще бъде издавана за срок от 1 година. Предложението на кандидата ще се оценява от експерти, по отношение на неговата финансова обезпеченост, финансови прогнози, клиентска мрежа, размер на инвестициите, наличие на валиден патент или свидетелство за регистрация на полезен модел, бизнес-план и презентация.

След изпълнението на проекта, за който е издадена стартъп-визата, заявителят следва да притежава над 50% от капитала на българско търговско дружество, с предмет на дейност като заявения при издаването на удостоверението.

Повече информация за програмата или др. подкрепа за проекти, може да се получи след вход в платформата или абонамент.