×

Новини

СТАРТЪПИ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ НА OSLO INNOVATION WEEK 2023

18.08.2023

Innovation Norway отправя покана към стартъпи, скейлъпи, научни изследователи и др., да вземат участие в събитие за създаване на двустранни партньорства между стартиращи компании. То ще се проведе на 27 септември в град Осло, Норвегия, рамките на Oslo Innovation Week 2023.

На събитието ще бъдат маркирани, обсъдени и представени последните тенденции на пазара за зелени технологии.

Събитието ще предостави възможност на фирми от България да създадат нови бизнес контакти и партньорства с участници от Норвегия, както и от 9 други държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ): Хърватия, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния и Словакия. Ще присъстват още и инвеститори, акселератори и инкубатори от Норвегия.

Компаниите, които желаят да се включат в събитието трябва да попълнят своя профил в платформата B2Match. Краен срок за регистрация: неделя, 10 септември 2023 г.

По време на събитието, 20 избрани стартиращи компании от всички участващи държави от ЦИЕ ще получат възможността да представят своята иновативна и екологична идея под формата на 3-минутна презентация. Стартъпите, които имат интерес да се включат с презентация, трябва да изпратят на bg.business@innovationnorway.no или едноминутен видеоклип, представящ проекта и очакваните/вече постигнати резултати, или да представят зелената си идея в писмен вид. Срок за кандидатстване: сряда, 30 август 2023 г.

Приоритет ще имат стартиращите компании, които са кандидатствали в рамките на поканата за набиране на проектни предложения за стартиращи компании по Норвежкия механизъм и са във фаза на изпълнение. Одобрените за участие компании са допустими за безвъзмездно финансиране в размер на 1,500 евро.