×

Новини

СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО МЯРКАТА "РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ"

24.03.2023

Могат да кандидатстват родители на деца, които имат нужда от помощ в тяхното отглеждане. Децата трябва да са на възраст:
- 0-5 години и да не посещават детски ясли, детски заведения и предучилищни групи (подходяща за безработни, търсещи работа или работещи родители);

- 0-12 години и да посещават детски ясли, заведения или училище (подходяща за многодетни и самотни родители).

Родителите ще получат подкрепа под формата на посредничество при подбор на хората, които ще бъдат наети за полагане на грижи за децата им. Ще се организират срещи за одобрение на лицата от родителите, за полагане на грижи за децата им, вкл. осигуряване на методическа подкрепа във връзка с отглеждането на децата. След одобрение от страна на родителите, с безработното лице (детегледач) се сключва трудов договор с работодател Агенцията по заетостта.

Същевременно мярката "Родители в заетост" е добра възможност за безработни или неактивни лица да бъдат включени в заетост като детегледачи. На тях ще се осигурява заплащане в размер на минималната работна заплата за страната, в зависимост от типа заетост (пълна или непълна) и броя на децата, които гледат.

Общия бюджет на мярката, която ще действа до 2026 г., е 24 000 000 лв.