×

Новини

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

15.02.2023

По Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) се финансира изграждането на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични системи - ФВС) за собствено потребление в предприятията, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Инсталираната мощност трябва да е до 1 MW, а батериите за локално съхранение на произведената енергия, които са задължителен елемент по процедурата, трябва да позволяват съхранение с продължителност от минимум 1 час на 100% от инсталираната мощност (или съхранението на 50% от инсталираната мощност за минимум 2 часа, или съхранението на 25% от мощността за минимум 4 часа).

Както фотоволтаичните системи, така и батериите, следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, които са изцяло собственост на кандидата или той притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

Мярката е насочена към микро, малки и средни предприятия, както и към дружества със средна пазарна капитализация, които са регистрирани преди 31.12.2019 г. и са реализирали определено количество нетни приходи от продажби за 2021 г. (в зависимост от типа фирма).

Безвъзмездната финансова помощ за едно предприятие може да е между 75 000 лв. и 1 000 000 лв.
 

Всички абонати на Фининфо могат да видят повече подробности за програмата тук.