Новини

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОМОЩ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРЧР

01.08.2023

По Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 стартира процедурата "Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение". По нея се подпомагат групи хора в неравностойно положение в намирането на работа и приобщаването им към пазара на труда.

Ще бъдат подкрепени различни мерки, сред които: идентифициране на лица от целевата група, изготвяне на индивидуален план за тяхното приобщаване, подкрепа за търсене на работа, осъществяване на връзки с различни работодатели, съдействие при подготовка на документи за кандидатстване и за явяване на интервю, включване в обучения за професионална квалификация/преквалификация, придобиване на умения, ключови компетентности и др.

Поканата е подходяща за общини (като доставчици на социални услуги), за нестопански организации, за работодатели.

Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лв, като стойността на подпомагане за един проект е между 50 000 и 391 166 лв. От кандидатите не се изисква съфинансиране.

Повече информация за процедурата може да се види тук (за абонати на Фининфо).