×

Новини

Стартира санирането на блокове със 100% финансиране

21.12.2022

Обявена е процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на България.

Припомняме, че с цел инвестиции в подобряване енергийните характеристики на сгради по процедурата могат да кандидатстват сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в партньорство с общините.

Промените в условията за участие и финансиране в сравнение с предварителните указания, които бяха публикувани за обществено обсъждане, се отнасят до: 
- намаляване на минималната помощ за един проект от 100 000 лв. на 50 000 лв. и увеличаване на максималната помощ от 6.5 млн. до 9.5 млн. лв.;
- въвеждане на максимални стойности за отделните видове разходи, които могат да се видят тук.

Крайният срок за кандидатстване е 31.05.2023 г. Препоръчително е крайните получатели - сдружения на собствениците, да подадат заявление за участие в процедурата пред общината, на чиято територия се намират, в срок до 10.05.2022 г. След тази дата общинските администрации могат да откажат да приемат заявления.