Партньори за проекти

STEAM Net Bulgaria

STEAM Net Bulgaria

Консултантска агенция в сферата на връзките с обществеността (PR)

ЕКСПЕРТИЗА: Корпоративни комуникации и връзки с медиите, стратегически комуникации, медии, организация на събития.

STEAM Net Bulgaria е консултантска агенция в сферата на връзките с обществеността (PR) и интегрираните комуникационни решения. Услугите, които предлага включват съчетаване на модерните и традиционните подходи с цел постигане на максимален обхват и ефективност при изпълнението на възложените проекти.

За изпълнението на кампаниите и проектите, агенцията работи с опитни специалисти в областта на връзките с обществеността (PR), рекламата, маркетинга, журналистиката, събитийния мениджмънт, графичния и уеб дизайн, печата, режисьори, оператори, аудио и видео монтажисти, актьори, изпълнители, професионални водещи, бизнес консултанти и инфлуенсъри.

Методология на работа

В съвременната среда общественото мнение за компаниите, продуктите, услугите и личността се изгражда и управлява чрез различни медийни канали. Опитът показва, че интегрираният подход, който е основан на различни типове медии, чрез които се разпространява едно послание е ключов за постигане на ефективни резултати.

В основата на работата на STEAM Net Bulgaria е моделът, известен като PESO:

 • Платени медии (Paid Media);
 • Спечелени медии (Earned Media);
 • Споделени медии (Shared Media);
 • Собствени медии (Owned Media).

Агенцията работи по кампании и проекти, свързани с промотирането на продукти и услуги, изграждане на корпоративен бранд, изграждане на личен бранд, изграждане на експертен имидж, корпоративна и социална отговорност и работодателска марка.

Нашият опит включва работа с клиенти в следните области:

 • Информационни технологии;
 • Образование;
 • B2B услуги;
 • Възобновяеми енергийни източници;
 • Книгоиздаване и разпространение;
 • Финансови услуги;
 • Трудова медицина, здраве и безопасност;
 • Консултантски и коучинг услуги;
 • Строителство и недвижими имоти;
 • Търговия на дребно;
 • Мода;
 • Култура и шоубизнес;
 • Здраве и красота;
 • Спорт;
 • Ресторанти и заведения за хранене;
 • Туризъм;
 • НПО;

Услуги

Проучване и анализ на потенциала за присъствие в медиите. Услугата включва детайлен преглед на дейността на компанията или личността, проучване на спецификите на бранша, който представлява и преки конкуренти с цел определяне на подходящи акценти, които да бъдат представени в медиите.

Създаване на прессъобщение. Създаване на текст с висока информационна стойност, структуриран спрямо изискванията на съвременните медии. 

Разпространение на прессъобщение. Услугата включва селектиране и изпращане на прессъобщение до подходящи медийни канали и журналисти, които потенциално биха проявили интерес към разпространяваната информация.

Подготовка за медийни изяви. Консултация във връзка с темата на медийната изява, външен вид, поведение пред камера/публика и оформяне на подходящи послания според спецификата на медийната изява.

PR консултации. Професионална консултация за реализацията на цялостна комуникационна стратегия или решаване на конкретен казус.

Подготовка на PR статии и интервюта. Подготовка на PR статии и интервюта, съобразени със спецификите и изискванията на конкретната медия, както и ключовите послания, които клиентът иска да позиционира.

Стратегически комуникации. Създаване и поддръжане на контакти с ключови партньори на компанията или организацията. Услугата включва проактивна комуникация с партньори, изпълнители, спонсори и други лица или организации с цел изграждане и поддържане на взаимноизгодни взаимоотношения. Услугата може да включва и създаване на комуникационна стратегия с цел да се акцентира върху необходимостта от решаването на конкретни браншови или социални проблеми и привличане на ключови партньори.

Вътрешни комуникации. Създаване на концепции за корпоративна визия, мисия, ценности и подходящи информационни материали и активности с цел поддържане на информираността, ангажираността и добрите взаимоотношения в компанията или организацията. 

Писане на реч. Подготовка на професионална реч за събитие, конференция или друг тип изява, както и поздравителни адреси за конкретни поводи.

Подготовка на кандидатури за награди и класации. Подготовка на текстови и графични материали, които имат за цел да изведат силните страни на компанията, продукта, услугата, личността или инициативата, съобразени със спецификите, изисквани от кандидатите при номинации за награди и участие в класации. 

Организация на събития. Цялостна концепция, организация, изпълнение и управление на събития – корпоративни събития, конференции, пресконференции, семинари и други.

Създаване на съдържание за уебсайтове и блогове. Преглед, създаване и редактиране на тематично съдържание за уебсайтове и блогове, съобразено с целите, спецификите на компанията и клювите думи и фрази, по които клиентът иска да се оптимизира в търсачките.

Създаване на съдържание за рекламни материали. Преглед, създаване и редактиране на текстово съдържание и ключови послания за брошури, флаери, каталози, дипляни и друг тип рекламни материали.

В работата си STEAM Net Bulgaria се води от етичните кодекси за поведение и предоставяне на услуги, утвърдени и приети от Международната асоциация за връзки с обществеността (IPRA).

За измерване на резултатите и определяне на ефективността, STEAM Net Bulgaria се придържа към Барселонските принципи, утвърдени и публикувани от Международната асоциация за измерване и оценка на комуникацията (AMEC).