×

Новини

СУБСИДИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА

19.08.2022

На 17 август Агенцията по заетостта възобнови дейността си по субсидиране на работодатели и безработни лица с финансиране от Националния план за действие по заетостта за 2022 г., след като министърът на труда и социалната политика утвърди преразпределение на средствата между отделните програми и мерки.

Една част от преференциите са насочени към работодатели, обявили в бюрата по труда свободни работни места. Те могат да получат финансиране, ако от насочените регистрирани безработни одобрят лице (представител на целева група) по програма или мярка, за която бюрото по труда разполага със свободни средства за нов договор.

Агенцията по заетостта предоставя и финансова подкрепа за безработните лица. Те могат да получат средства за извършвани ежедневни разходи за междуселищен транспорт до и от работното място, както и за поемане на квартирни и други разходи при започване на работа в населено място, отдалечено над 50 км от местоживеенето им. Ако пък желаят да започнат собствен бизнес, след одобрение на бизнес проект те могат да получат наведнъж полагащите им се парични обезщетения при безработица или възстановяване на направени разходи до 4000 лв. за стартиране на бизнеса.

Всяко бюро по труда разполага със средства по част от програмите и мерките, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване по тях са обявени на интернет страницата на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, структурирани за всяка от 9-те регионални служби по заетостта в отделни подрубрики съответно за работодателите и за безработните лица.

Работодателите кандидатстват чрез подаване само на заявка-спецификация за свободно работно място и декларация по образец и се одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на финансовия ресурс по съответната програма или мярка.