Полезно

ТЪРГОВСКА МИСИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

20.09.2021

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
Малки и средни предприятия от следните сектори: информационни и комуникационни технологии (финтех, киберсигурност, дигитално здравеопазване, дигитална трансформация на индустриални процеси); електроника, мехатроника и машиностроене; автоматизация и роботика; иновативни индустриални технологии, на които основната икономическа дейност попада в една от следните групи: високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

КАКВО:
Представители на български МСП имат възможност да се включат в търговската мисия и да участват в двустранни срещи и кръгли маси с представители на бизнес средите от Манчестър и Лийдс (предвиждат се посещения на Центъра за иновации в Манчестър и Медиа Сити).

КОЛКО:
ИАНМСП поема разходите за пътуване и участие в срещите (вкл. оборудване, такси, кетъринг и др.) на един представител на компания.

КОГА:
До 24.09.2021 г.