Полезно

УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ МИСИИ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ИАНМСП

19.08.2021

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
Малки и средни предприятия от следните сектори: Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства; Интензивни на знание услуги; Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

КАКВО:
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия поема част от разходите (за организиране на щанд или за командировката на един представител на компания, в зависимост от условията на конкретната покана) за участие в изложенията Frankfurter Buchmesse (в Германия) и Ecomondo 2021 (Италия).

КОГА:
За Frankfurter Buchmesse – до 20.08.2021 г.
За Ecomondo 2021 – до 03.09.2021 г